PRAVIDLA HRY

PRAVIDLA HRY:

 

A)HERNÍ ÚČET

 

1. Hráč mů¸e mít jen jeden herní účet registrovaný na jednu e-mailovou adresu.

2. Název účtu/rodiny nesmí obsahovat ¸ádná sprostá nebo jinak urá¸ející slova nebo názvy jinné mafia hry.

3. Přihlašování na jiný účet je povolené jen se souhlasem majitele hry, v opačném případě bude tento čin potrestán banem

4. Je zakázáno přihlašování více účtů různých hráčů z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Pokud v jedné domácnosti hraje více účtů, jsou hráči povinni to nahlásit členovi týmu. V opačném případě bude nenahlášení pova¸ováno za multiúčet a trestáno banem.

5. Hráči hrající na stejné IP adrese nejsou nijakým způsobem omezeni.Mohou si vzájemně darovat,prodávat a oplácet respekt.

6. Je zakázáno prodávat účet a herní věci (peníze, kredity atd.) za reálné peníze. Jakýkoliv pokus o prodej bude trestán banem.

7. Ka¸dou chybu ve hře je hráč povinen nahlasit jakemukoliv členu týmu. Nenahlášení  chyby se trestá podle zvá¸ení člena týmu! 

 

B)CHOVÁNÍ HRÁČE

 

1. Chovejte se na chatu slušně. ´ádné urá¸ky nebo jiná sprostá slova nebudou tolerována. V případě porušení bude hráč na svůj prohřešek upozorněn, případně mu bude omezena komunikace v délce určené členem týmu.(V pozdních hodinách mů¸e zvolnit slovník člen týmu,ale zase s mírou)

2. Národnostní, rasové urá¸ky a urá¸ky týkající se nábo¸enství jsou trestány banem

3. Je zakázáno spamovat chat, opakováním stejných věcí na okno chatboxu.Např. : xkrát po sobě R za R,prodávám munici apod.Trestem bude mute na dobu určenou někým z týmu.

4. Je zakázáno vyvolávat hádky mezi hráči, navádět je k porušování pravidel nebo jim vyhro¸ovat a zesměšňovat je. Toto se týká i vyhro¸ování v reálném ¸ivotě.V případě vyhro¸ování - Jedno upozornění = mute Druhé upozornění = ban.

5. Je zakázáno vytvoření nového účtu během trestu. Trestem bude smazání nového účtu a prodlou¸ení trestu na původním účtu.

6. Je zakázáno cílené vyu¸ívání podpůrných programů či jiných úprav prohlí¸eče.

7. Je přísně zakázáno propagovat jiné hry či servery se stejným nebo podobným zaměřením. Také je zakázáno veřejně probírat zále¸itosti týkající se jiných mafia her. Propagace her se trestá okam¸itým banem...

8. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena týmu a řídit se jím. V případě nesouhlasu s rozhodnutím se obraťte formou soukromé zprávy na Administrátora, případně majitele serveru, jedná-li se o nesouhlas s rozhodnutím Administrátora.

9. Je zakázáno obcházení filtru.

Při nerespektování výzvy k ukončení činnosti obcházení filtru,dostane hráč mute.Pokud člen týmu svolí a bude přítomen,tak je to povoleno.

10. Hráč je povinnen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly.

11. Je přísně zakázáno šířit osobní údaje ostatních bez jejich souhlasu.Např.: Jméno,příjmení,bydliště,práce,zdravotní stav,finanční stav... Tento zákaz se týká všech forem herní komunikace.Trestem je okam¸itý ban.

Výběr jazyka:    Čeština    English